Site Loader
Κέας 10, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15234

Εβδομάδα κινητοποιήσεων ανακοίνωσαν οι μηχανικοί του Δημοσίου Τομέα. Συγκεκριμένα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία  Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ) ανακοίνωσε σήμερα τη διοργάνωση εβδομάδας κινητοποίησης του κλάδου το διάστημα 13 έως και 17 Νοεμβρίου 2023, η οποία θα περιλαμβάνει:

  1. Εβδομαδιαία Απεργία – Αποχή από Επιτροπές και εκδόσεις Αδειών που ακολουθούν
  2. Κατά τόπους συγκεντρώσεις και συνεντεύξεις τύπου
  3. Κλαδική 24ωρη Απεργία στις 17/11/2023 με όλο το συμβολισμό που περιέχουν τα 50 χρόνια της επετείου του Πολυτεχνείου.

Η απόφαση αυτή ελήφθη ομόφωνα από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, σε εφαρμογή των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου της 7/7/2023.

Όπως επισημαίνει η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, σε συνέχεια προηγούμενων δράσεων και διεκδικήσεων της αντιδρά εμπράκτως στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των Διπλωματούχων Μηχανικών, στα ελλείμματα στελέχωσης και λειτουργίας των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, στη γενικευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών και στην εντεινόμενη μισθολογική υποτίμηση. Διεκδικεί Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες που δεν θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αλλά θα είναι πλήρως στελεχωμένες και εξοπλισμένες, ώστε να προστατεύουν αποτελεσματικά το Περιβάλλον, τις Δημόσιες Υποδομές και το Δημόσιο Συμφέρον, όπως και το Σύνταγμα επιτάσσει.

Η κινητοποίηση της Ομοσπονδίας έχει ως κύρια αιτήματα:

  1. Τη στελέχωση των Υπηρεσιών μέσω μόνιμων και σταθερών προσλήψεων
  2. Τη μη εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες, μόνο ισχυρές Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες μπορούν να διασφαλίσουν το Δημόσιο Συμφέρον, να προστατεύσουν το Περιβάλλον και να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.
  3. Τις πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές, σύμφωνα με τις διεκδικήσεις της ΕΜΔΥΔΑΣ

Όπως αναλύει η Ομοσπονδία, οι κινητοποιήσεις της θα περιλαμβάνουν:

1. Απεργία – Αποχή των μελών, από τη Δευτέρα 13/11/2023 έως και την Παρασκευή 17/11/2023, από:

Α. Τις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) για Διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία δημοπράτησης (ήτοι ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών) στο ως άνω διάστημα, καθώς και από τις εξής Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν μέλη: Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών (στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/16), Επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων (του άρθρου 221 παρ.11α), Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016, Επιτροπές διαπραγμάτευσης για κατεπείγον και αποκλειστικότητα (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων και Μελετών, Επιτροπές Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών.

Β. Το πληροφοριακό σύστημα του e-adeies (έλεγχο πληρότητας, βεβαίωση όρων δόμησης, έλεγχο μελετών όπου είναι απαιτητός, προεγκρίσεις, έλεγχο προστίμων, αυτοψίες αυθαιρέτων κατασκευών και έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής Π.Ε.Κ.) για όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας με σκοπό να αναδείξουμε τα τεράστια προβλήματα στη στελέχωση και στη λειτουργία τους στο ως άνω διάστημα.

Γ. Τη Σύνταξη πράξεων προσκυρώσεων – τακτοποιήσεων και αναλογισμού, υποχρεώσεων λόγω ρυμοτομίας, πράξεων εφαρμογής, πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα, βεβαιώσεων αρτιότητας – οικοδομησιμότητας, πρωτόκολλα αδυνάτου τακτοποιήσεων, κλπ.

Δ. Όλα τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α’ και Β’, ΚΕΣΥΠΟΘΑ

2. Προκήρυξη Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας την 8η Νοεμβρίου 2023 από 9.00’ έως 12.00’ και πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας

3. Προκήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας την 17η Νοεμβρίου 2023 και πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους (Πανεπιστημίου ) στις 11πμ

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, ήδη έχει εκφράσει τη στήριξη της στην κινητοποίηση της ΕΜΔΥΔΑΣ, με σχετική της απόφαση. Για την καλύτερη προετοιμασία της κινητοποίησης, η Ομοσπονδία καλεί τις Α΄ βάθμιες Ενώσεις και Συλλόγους να πραγματοποιήσουν Γενικές Συνελεύσεις, Περιοδείες, Συγκεντρώσεις, Συνεντεύξεις τύπου και να προβούν σε οποιαδήποτε δράση κρίνουν, όπως αποκλεισμούς της λειτουργίας Πολεοδομικών Γραφείων, ενημερωτικές συσκέψεις, κλπ.

Διαβάστε παρακάτω την απόφαση στήριξης των κινητοποιήσεων από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ:

Απόφαση της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ του Τ.Ε.Ε. κατά την τακτική συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2023 για το Θέμα 7 «Σχετικά με τη στελέχωση και τη λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης, σε συνέχεια της Συνεδρίασης του Δεκεμβρίου 2021»

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κατά τη συνεδρίασή της στις 21/10/2023 κατά τη συζήτηση του θέματος 7 “Σχετικά με τη στελέχωση και τη λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης, σε συνέχεια της Συνεδρίασης του Δεκεμβρίου 2021”, επιβεβαιώνει τη στήριξή της στις διεκδικήσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως αποτυπώνονται στη σχετική της Εισήγηση: https://antiprosopeia.tee.gr/wp- content/uploads/28.7.20203_ypomnima_ydom_9145.pdf και ζητά από την Πολιτεία:

  • Στελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης με μηχανικούς ΠΕ όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων,
  • Αυξήσεις στις αποδοχές του προσωπικού, σύμφωνα με τις διεκδικήσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ,
  • Εξοπλισμό των Υπηρεσιών Δόμησης με σύγχρονα μέσα και εργαλεία για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εργασία τους.

Διεκδικούμε δηλαδή Υπηρεσίες Δόμησης που δεν θα λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αλλά θα είναι πλήρως στελεχωμένες και εξοπλισμένες, ώστε να προστατεύουν αποτελεσματικά το Περιβάλλον και το Δημόσιο Συμφέρον, όπως και το Σύνταγμα επιτάσσει.

H A/TEE στηρίζει τη βδομάδα κινητοποιήσεων της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ (13-17 Νοεμβρίου) για σύγχρονες και στελεχωμένες Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες.

Post Author: admin

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *