Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων

Το τοπογραφικό Διάγραμμα είναι ένα σχέδιο που αναπαριστά το περίγραμμα του κτιρίου και τα όρια του οικοπέδου με ακριβείς συντεταγμένες κορυφών στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ‘87. Επιπλέον αποτυπώνονται οι όμορες ιδιοκτησίες και οι δρόμοι, τα κράσπεδα, οι στύλοι υψηλής τάσης, τα μεγάλα δέντρα κτλ. Επίσης περιλαμβάνει τους ισχύοντες όρους δόμησης, απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου ή οδοιπορικό σκαρίφημα καθώς και φωτογραφίες του οικοπέδου.

Που χρειάζεται:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα για έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Συμβολαιογραφική πράξη (πωλήσεις, μεταβιβάσεις, αποδοχές κληρονομιάς, κλπ)
 • Πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου
 • Πράξη εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής
 • Νομιμοποίηση αυθαιρέτων (Ν.4495/17)
 • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Οριοθέτηση και κατάτμηση οικοπέδων σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες
 • Καθορισμό γραμμών αιγιαλού – παραλίας
 • Καθορισμό οριογραμμής ρεμάτων
 • Πράξη εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής
 • Πράξη τακτοποίησης – αναλογισμού – προσκύρωσης
 • Έλεγχος – Εύρεση αγροτεμαχίων