ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΑΜΠΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ)

Τοπογραφικές εργασίες

Τοπογραφικό διάγραμμα είναι η απεικόνιση υπό κλίμακα των στοιχείων της φυσικής γραμμής του εδάφους, των φυσικών και τεχνικών αντικειμένων που βρίσκονται πάνω σε αυτή και των υψομετρικών στοιχείων (υψόμετρα και υψομετρικές καμπύλες).

Συχνά ο ιδιοκτήτης έχει στην κατοχή του κάποιο παλαιότερο τοπογραφικό διάγραμμα. Το διάγραμμα αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν δεν έχει συνταχθεί συμφώνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σύνταξης για την χρήση που επιθυμεί ή εάν έχει υπάρξει αλλαγή των όρων δόμησης της περιοχής ή του χαρακτηρισμού της (εντός ή εκτός σχεδίου κτλ) ή έχει αλλάξει το περίγραμμα του οικόπεδου (πχ κατάτμηση από το σχέδιο πόλεως) ή εάν υπάρχει πιθανώς εσφαλμένη αποτύπωση (πχ νέα καταμέτρηση με πιο σύγχρονη μέθοδο αποτύπωσης).

Οι πιο συνηθισμένες εφαρμογές για τις οποίες είναι απαραίτητη η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος βάση συγκεκριμένων, κατά περίπτωση, προδιαγραφών είναι :

  • Έκδοση άδειας δόμησης
  • Συμβολαιογραφική πράξη
  • Ενστάσεις (σχέδιο πόλης, κτηματολόγιο κτλ)
  • Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού
  • Χαρακτηρισμός έκτασης
  • Καθορισμός γραμμής αιγιαλού, δάσους κτλ

Η σύνταξη ενός τοπογραφικού διαγράμματος δεν αποτελεί μια απλή σχεδίαση του περιγράμματος ενός οικοπέδου, ή γενικότερα ενός γηπέδου, αλλά μια πλήρης μελέτη που περιλαμβάνει και όλα τα στοιχεία, τεχνικά ή νομικά, που το χαρακτηρίζουν.