ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΑΜΠΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ)

Κτηματολόγιο

Το Κτηματολόγιο είναι μια πλήρης καταγραφή όλων των ακινήτων και των εγγραπτέων δικαιωμάτων πάνω σ'αυτά. Η σύνταξή του αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα.

Το πρώτο στάδιο κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης είναι η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν δικαιώματα σε ακίνητα. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία. Η δήλωση αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου).

Επίσης η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα των υπό κτηματογράφηση περιοχών, εντός και εκτός σχεδίου, είτε είναι αστικά, είτε είναι αγροτικά, είτε είναι οικοδομημένα, είτε όχι. Η δήλωση ιδιοκτησίας αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή, δωρεά, έκδοση οικοδομικής αδείας.

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση

 • Απλό φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας(συμβόλαιο)
 • Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού μεταγραφής
 • Τοπογραφικό διάγραμμα (Σε κάποιες περιπτώσεις είναι υποχρεωτικό και σε άλλες προαιρετικό)
 • Αποδεικτικό καταβολής παγίου τέλους κτηματογράφησης
 • Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας ή λογαριασμού ΔΕΗ (έγγραφο που να προκύπτει το ΑΦΜ).

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων είναι τρείς μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού είναι έξι μήνες. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να κινηθούν έγκαιρα και να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται. Η ορθή και επιστημονικά τεκμηριωμένη σύνταξη των δηλώσεων κτηματολογίου είναι η μόνη εγγύηση για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων επί του ακινήτου σας.

Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε είναι:

 • Σύνταξη πλήρους φακέλου Εθνικού Κτηματολογίου
 • Συμπλήρωση δηλώσεων ιδιοκτησίας
 • Διεκπεραίωση αιτήσεων διόρθωσης ακινήτου και εκτοπισμού (αλλαγής δικαιούχου)
 • Διεκπεραίωση ενστάσεων πρόδηλου σφάλματος και γεωμετρικών στοιχείων ως προς τη θέση, το σχήμα, τα όρια και το εμβαδόν της ιδιοκτησίας
 • Εντοπισμός ακινήτου (ΚΑΕΚ) - Μελέτη ιδιοκτησιακού καθεστώτος
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με τις προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.
 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος χωρικών μεταβολών για διόρθωση σφαλμάτων στην δήλωση των ορίων και του εμβαδού των γεωτεμαχίων
 • Συνενώσεις ιδιοκτησιών
 • Συλλογή και επεξεργασία Δηλώσεων Ιδιοκτησίας
 • Καταχωρήσεις εγγραπτέων πράξεων
 • Έκδοση - παραλαβή πιστοποιητικών
 • Συμπλήρωση και ενημέρωση κτηματολογικών διαγραμμάτων
 • Διορθώσεις Αρχικών Εγγραφών Εθνικού Κτηματολογίου
 • Κτηματολογικοί Πίνακες
 • Διεκπεραίωση διαδικασίας πληρωμής τέλους κτηματογράφησης, υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στο αρμόδιο Κτηματολογικό γραφείο