ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΑΜΠΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ)

Έκδοση αδειών

Η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών άλλαξε από 1 Μαρτίου 2012. Σύμφωνα με τον Ν.4030 (ΦΕΚ 249Α/25.11.2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών) και την κοινή υπουργική Απόφαση 7533 (ΦΕΚ 251Β/13.02.2012 Διαδικασία έντυπης υποβολής για Έγκριση Δόμησης και Άδεια Δόμησης) πλέον θα ονομάζετε Άδεια Δόμησης και θα εκδίδεται από την αρμόδια για την περιοχή του ακινήτου, Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) που θα εδρεύει στον οικείο Δήμο.