ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΑΜΠΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ)

Το γραφείο

Το τεχνικό γραφείο δημιουργήθηκε το 2006 με σκοπό την μελέτη, έκδοση οικοδομικής άδειας, κατασκευή και επίβλεψη ιδιωτικών κτηριοδομικών έργων, και την παροχή λοιπών υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού. Εδρεύει στo Χαλάνδρι και δραστηριοποιείται σε όλη την Περιφέρεια Αττικής αλλά και πέραv αυτής.

Οι δραστηριότητες μας αφορούν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μηχανικού ξεκινώντας από την μελέτη και τον σχεδιασμό του κτιρίου (κατοικία, κατάστημα, γραφείο κτλ), την έκδοση της οικοδομικής άδειας (άδεια δόμησης, έγκριση δόμησης κτλ) έως και την επίβλεψη ή την κατασκευή του, είτε αυτό αφορά νέα οικοδομή είτε υφιστάμενο κτίριο (προσθήκη, ανακαίνιση, αλλαγή χρήσης, άδεια λειτουργίας καταστήματος, βεβαίωση μηχανικού, κλπ).

Σε άμεση συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο, προσεγγίζουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα έχοντας ως γνώμονα :

  • τις ανάγκες και τις δυνατότητες του,
  • τις αρχές που απορρέουν από την επιστήμη του πολιτικού μηχανικού,
  • τις σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης και εφαρμογής,
  • την κείμενη νομοθεσία για την κατασκευή και χρήση του έργου,
  • την πλήρη παρουσίαση του έργου, από το στάδιο της μελέτης μέχρι και την κατασκευή
  • τις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες υλοποίησης του έργου.

Η επικοινωνία ανάμεσα στον εδιαφερόμενο και τον μηχανικό αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα. Χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα όπως κατόψεις με ανθρωπομετρικά στοιχεία και αποτυπώσεις, ο ιδιοκτήτης είναι σε θέση να κατανοήσει τον σχεδιασμό και την λειτουργία του κτιρίου και να παρέμβει ανάλογα με τις επιθυμίες του.